top of page

Privatlivspolitik 

Persondatapolitik

Nedenfor kan du læse vores politik for behandling af de persondata, som vi modtager som en del af vores
sagsbehandling. Målet med denne politik er på en klar og overskuelig måde at beskrive for dig, hvordan
vi indsamler og behandler oplysninger om dig.
Vi tager vores rolle som dataansvarlig meget alvorlig. Vi håndterer al persondata i overensstemmelse
med gældende lovgivning, herunder Persondataloven og EU Persondataforordningen (General Data
Protection Regulation).

 

Kontaktoplysninger
 

Du kan kontakte os via e-mail på kontaktemiliejacobsen@gmail.com eller pr. post til:
Emilie Melgaard Jacobsen
Nordre Strandvej 41
3000 Helsingør
Danmark

 

Hvad er persondata?

 

Persondata er alle former for oplysninger, som - direkte eller indirekte - kan relateres til dig som person.
Det kan f.eks. være navn, fødselsdato, adresse, e-mail, telefonnummer eller IP-adresse.
Hvis dataen vedrører race, seksualitet, politisk eller religiøs overbevisning, fagforeningsforhold,
helbredsforhold eller oplysninger om strafbare forhold, er der tale om følsomme data, der er underlagt
særlige regler. Vi beder dig som udgangspunkt aldrig om at afgive følsomme data.

 

Indsamling af persondata
 

Vi indsamler persondata direkte fra dig, når du henvender dig til os som kunde.
Når du gennemfører et køb eller bruger vores app, bliver du bedt om at afgive en række oplysninger,
som er nødvendige for at vi kan levere vores ydelser til dig, herunder navn, e-mailadresse,
telefonnummer og adresse.

Vi bruger disse oplysninger til at oprette din brugerprofil, oprette dine ordrer
og kommunikere med dig.
Hvis du kontakter os via telefon, e-mail eller post, indsamler vi de data, der er nødvendige for at kunne
besvare din henvendelse, herunder dit navn, din e-mail og eventuelt din adresse eller telefonnummer. Vi
indsamler ligeledes de data, som du selv vælger at give til os.

 

 

Opbevaring af persondata


Vi opbevarer kun dine data, så længe det er nødvendigt.
I visse tilfælde opbevarer vi dine data længere på grund af en retlig forpligtelse. Dette sker f.eks. i
forbindelse med betaling af en faktura, idet vi er forpligtet til at opbevare betalingsoplysninger i 5 år i
henhold til Bogføringsloven/etc.

 

 

Videregivelse af persondata
 

Vi bruger en række IT-systemer for at kunne levere vores ydelser til dig. Dette betyder, at dine data i et
vist omfang opbevares hos vores leverandører. Vores leverandører fungerer i disse tilfælde som
databehandlere og håndterer alene data på vores vegne og efter vores anvisninger. Vi har indgået de
nødvendige databehandleraftaler med vores leverandører og dine data er således i gode hænder.
Vi kan ligeledes videregive dine data, hvis det er nødvendigt for at overholde gældende lovgivning eller
imødekomme anmodninger fra offentlige myndigheder.

 

Videregivelse til tredjelande
Visse af vores leverandører er placeret uden for EØS-området, hvilket betyder, at data kan blive overført
til tredjelande. Vi har dog indgået de nødvendige databehandleraftaler, ligesom vi løbende sikrer, at
vores leverandører har de nødvendige certificeringer.

 

 

Dine rettigheder
 

Som datasubjekt har du en række rettigheder:
 

Tilbagekaldelse af samtykke


Hvis behandlingen af dine persondata er baseret på dit samtykke, kan du til enhver tid trække dit
samtykke tilbage.

Hvis dit samtykke trækkes tilbage, vil vi slette dine persondata og afbryde den
behandling, der var omfattet af dit samtykke. Vi kan dog fortsat behandle dine data, hvis det er
nødvendigt for at kunne levere vores ydelser, eller hvis vi er retligt forpligtet til at gemme dine data, som
forklaret ovenfor.

 

Ret til information og kontrol
 

Du har ret til at få en kopi af de data, vi har registreret om dig. Du har ligeledes ret til at få overflyttet
dine data til en anden dataansvarlig, hvis du ønsker det, og hvis det ikke vil påvirke tredjemands
rettigheder eller frihed.
Er der fejl eller mangler i vores data om dig, har du ret til at få fejlene rettet. Du har ligeledes ret til at få
dine data slettet, hvis dataen ikke længere er nødvendig for vores behandling, hvis du har trukket dit
samtykke tilbage, eller hvis der er tale om ulovlig behandling.


Ret til at gøre indsigelse


Hvis behandling af dine data sker med hjemmel i det offentliges interesse, vores legitime interesse eller
til brug for statistik, direct-marketing eller profilering, har du ret til at gøre indsigelse.
Har du gjort indsigelse mod vores behandling, har du ret til at få behandlingen af dine data midlertidigt
indstillet, mens sagen undersøges nærmere.

Hvis du vil anvende dine rettigheder


Ønsker du at anvende dine rettigheder, skal du sende en anmodning til os via e-mail eller post. Du kan
se vores kontaktoplysninger længere oppe på siden.
Din anmodning skal indeholde dine kontaktoplysninger og en specificering af, hvilke rettigheder, du
ønsker at gøre gældende – og eventuelt hvilke data, det drejer sig om. Vi besvarer din anmodning
hurtigst muligt.

Hvis du ønsker at klage


Hvis du mener, at vores behandling af dine persondata udgør en overtrædelse af gældende lovgivning,
har du mulighed for at klage til Datatilsynet. Læs mere på Datatilsynets hjemmeside
www.datatilsynet.dk.

Spørgsmål?


Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine persondata, er du altid velkommen til at kontakte os.
Du kan finde vores kontaktoplysninger længere oppe på siden.

bottom of page